Bình luận Thủy Hử – Phần 2: All are brothers? Thế thiên hành đạo, sao mà nực cười…

Như tôi đã phân tích ở phần trước, cái thất bại đầu tiên của Thi lão tiên sinh Kame, tên thật là Thi Nại Am là việc dựng lên hàng loạt nhân vật như những bức tượng đá vô hồn chỉ đáng đem cất vào tủ cho anh hùng tứ xứ cúi lạy và ca tụng. Cập Thời Vũ Tống Giang chẳng đang đem làm anh chàng chạy bàn trong quán của Lưu Huyền Đức, Trí Đa Tinh Ngô Dụng có thể tạm đem làm anh chàng hàng xóm láu lỉnh cạnh nhà của Gia Cát Khổng Minh để học mót vài món nghề đâm bị thóc chọc bị gạo, Đại đao Quan Thắng chẳng qua chỉ là thằng hề bắt chước Quan Vũ bằng cách đeo bộ râu dài, đem son phấn của vợ tô mặt đỏ, vác cây đại đao và cưỡi ngựa xích thố của bọn hàng giết mổ gia súc, Lý Quỳ có chăng có thể là hâm mộ Trương Phi mà có bộ mặt đen sì nhưng lại vô cùng kém cỏi trong việc phân biệt phải trái…

Thực ra thì bọn họ vẫn gọi nhau là anh em, nào là Tống Đại ca, rồi Võ hiền đệ… Bốn biển là nhà đấy chứ? Ôi, nhưng tôi lại nhận ra một sự thật phũ phàng của cái đám tượng đá vô hồn ấy. Một thứ anh em vô cảm, một đám ngày đêm kêu nhau là huynh đệ mà chẳng ai dám thừa nhận rằng mình đã hùa theo cái đám dở hơi kia để được thiên hạ gọi là “anh hùng hảo hán”.

Chúng tôi vẫn đùa nhau một câu là “thân đến mức thân thằng nào thằng ấy lo”. Anh em Lương Sơn thì lại không thân nhau kiểu đó, mà thân thiết kiểu ép nhau lên Lương Sơn, dồn nhau vào chỗ cùng đường để làm giặc cướp. Một gã được thiên hạ gắn cho cái mác “Cập Thời Vũ” – tức là như cơn mưa đến lúc trời khô hạn khi muốn kéo một vị tướng quân triều đình là Tần Minh (kẻ có danh hiệu cực kêu là Tích Lịch Hỏa – nghe đã thấy phát ngốt) theo phe của mình đã cho người đóng giả Tần Minh, kéo quân vào thành đốt nhà, giết người, tàn sát dân chúng đổ tội cho Tần Minh. Cái kết cục tất yếu của việc đó là cả nhà của Tần Minh bị chết oan uổng, kể cả vợ đẹp con khôn, khiến cho Tần Minh từ chỗ công danh đề huề, vợ đẹp con khôn trở thành kẻ nhà tan cửa nát, cùng đường, và bị dụ dỗ đi theo lũ giặc cướp. Sau đó lại còn phải cảm tạ Tống Công Minh đã ép gả cô em gái của Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh cho mình. Eo ơi, nghe sao mà khiếp. Phải chăng Tống Công Minh sẽ đem Tần Minh đến một sứ thần tiên? Không đâu, cái anh Tích Lịch Hỏa ấy cúc cung tận tụy phục vụ vị Tống Đại ca – Hô bảo nghĩa ấy làm giặc cướp chống triều đình, sau đó lại bị chính cái vị thủ lĩnh ấy bắt phải quay trở lại quỳ gối khom lưng theo triều đình – nơi mà trước đó bọn họ bảo toàn là hôn quân, gian thần, để rồi sau đó lại chết thảm nơi đất khách quê người.

Một Từ Ninh đang làm quan, sống đàng hoàng với vợ con, chỉ vì các “anh em” Lương Sơn muốn biết cách đánh câu liêm đã dùng kế ăn trộm áo giáp quý của ông ta để ép ông ta lên Lương Sơn, lại bị ép thành giặc cướp.

Đau đớn nhất là vị có cái tên cực kêu Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa. Đang là một điền chủ giàu có và đầy quyền thế thì bị một người (cũng xưng nhau là anh em) biệt danh là Trí Đa Tinh, tên thật là Ngô Dụng lừa mưu mời lên Lương Sơn, sau đó lại dùng kế đâm sau lưng vu cho ông ta mưu phản khiến cho ông ta nhà tan cửa nát, bị kẻ khác chiếm mất hết tài sản, lại phải lên Lương Sơn. Cái kết cục của vị Ngọc Kỳ Lân này mới thảm làm sao. Bị “đám anh em” kia dụ dỗ thành giặc cướp chống triều đình, sau đó lại phải quay lại làm nô tài cho triều đình và chết đứt ruột vì ăn cơm có trộn thủy ngân.

Đáng thương cho một Lâm Xung, võ nghệ siêu quần, bị Ngô Dụng, Tiều Cái đẩy vào chỗ bất nghĩa, giết chết bạn hữu (Vương Luân), sau đó lại chính những người anh em kia lại cười khẩy mà ngồi lên ghế trên, còn Lâm ta phải ngồi ở dưới. Tôi không hiểu sao lúc đó anh em Tiểu Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng… có thể mặt dày mà chiếm cái ghế đó từ tay Lâm Xung. Cuộc đời của Lâm Xung mới thật bi thảm làm sao. Nhà tan cửa nát phải lên Lương Sơn, muốn có một chốn tự do, mọi người coi nhau là anh em, nhưng rồi lại chính những người anh em đó lại mang ông ta trở lại cái chốn đau thương xưa, lại phải khom lưng đi hầu những kẻ thù cũ (Cao Cầu), rồi mang bệnh mà ốm chết trong sự uất ức tột cùng. Có thể nhớ đến hình ảnh Lâm Xung đấm chết ngựa rồi thổ huyết chết ngất khi Cao Cầu được Tống Giang xun xoe, rồi đưa về triều.

Ôi, chắc chỉ có những “anh em” như ở Lương Sơn mới có kiểu ép nhau làm giặc cướp, bày tỏ sự kính mến với nhau bằng cách làm cho nhau nhà tan cửa nát để theo mình. Và để che đậy cho cái sự cưỡng ép nhau đó, người ta lại đi lừa phỉnh bằng một câu là “Bị triều đình ép lên Lương Sơn”. Nhưng kỳ thực trong số 108 vị giặc cướp Lương Sơn có vô số các vị “hảo hớn” chưa hề bị ai ép mà bị chính các anh em của mình ép. Ai nói Tống Giang là “Cập Thời Vũ”, là “Hô Bảo Nghĩa”? Theo tôi nhân vật này cần đáng xét lại, ông ta không chỉ đơn giản như thế. Làm bộ tịch từ chối không lên Lương Sơn, muốn làm đứa con hiếu nghĩa, muốn tận trung triều đình nhưng rồi lại chễm chệ ngồi ghế cao nhất để chống triều đình, rồi sau đó cầm quân đánh dẹp khắp các anh hùng hào kiệt khác cạnh tranh với mình. Phải chăng Tống Giang có chí lập công lớn để có trong tay thiên binh vạn mã mà soán ngôi? Ai mà biết!!

Vâng, và còn hơn cái gọi là “anh em” ấy là sự phân biệt quen biết, sang hèn. Anh chàng Quan Thắng vì con nhà dòng dõi nên nhất định sẽ chiếm ngôi vị chánh tướng cho dù anh chàng này đánh trận thua lả tả bị bắt sống, lại còn cúi đầu hàng phục, Lý Quỳ chỉ là kẻ thô lỗ, không có đầu óc thì nằm ở hàng chánh tướng chỉ vì hắn cúc cung tận tụy ôm gối Tống đại ca, còn người nghe tên cực kêu là “Thần cơ quân sư Chu Vũ” vì chỉ là giặc cỏ nhỏ nhoi theo về nên cũng chỉ làm lèm nhèm ở phó tướng, Lưu Đường ở tới b�
��c 21 là vì chơi thân anh em đầu lĩnh Tống, Tiều… Cấp bậc ở Lương Sơn là một sự phân biệt sang hèn, phân biệt xuất thân và phân biệt sự quen biết với mấy bác đầu lĩnh ban đầu. Nói trắng ra là nếu 108 vị đều là anh hùng hảo hán, coi nhau như anh em ruột thịt thì cần gì phải phân cấp tới bậc 108 thế? Chỉ cần bầu ra vài vị thủ lĩnh, còn lại thì đâu cần phân biệt sang hèn… Nếu như là triều đình quan tướng thì coi nhau bậc trên bậc dưới cũng đành. Ví như anh chàng Lưu Huyền Đức có lên ngôi vua rồi mới dám phong cho 5 ông tướng giỏi nhất, công trạng lớn nhất là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Siêu làm Ngũ hổ đại tướng. Có thể thấy ngay cả anh chàng xuất thân tầm thường như Hoàng Trung vì lập đại công nên vẫn cứ lên hổ tướng như thường. Trước khi ông ta lên ngôi vua thì ngoài quân sư Gia Cát, thì Quan hay Trương hay Triệu cũng là những võ tướng như nhau, cùng cấp bậc với những Ngụy Diên, Hoàng Trung… Tôi so sánh điều này để nói rằng thực ra cái Lương Sơn đó chỉ là anh em gia đình trá hình, thực tế là một dạng triều đình mà ở đó sự quen biết, dòng giống xuất thân… là một recommendation letter vô hình để nắm giữ chức vụ cao. Khi cúi đầu về phục vụ triều đình, Tống Giang có thể mặt dày nhận chức vụ của triều đình (cùng với anh chàng kỳ lân rẻ tiền Lư Tuấn Nghĩa nhận chức), còn để cho “anh em” của mình ra sống vào chết mà không được một phong thưởng nào.

Cái lá cờ “Thế thiên hành đạo” mới gọi là nực cười làm sao! Ngay để “thế thiên” dụ dỗ, ép buộc anh chàng Tần Minh làm giặc cướp, “hành đạo” sẽ là việc đốt nhà, giết người khiến dân thành Thanh Châu ra ma, cả nhà Tần Minh đi đời. Hành đạo là việc cứu một anh em, cho Chúc gia trang phơi đầy thây ma. Tống Giang nghiễm nhiên tự giương lên lá cờ đó, và default cho rằng Lương Sơn là một chốn nhất thiên hạ, ai chống lại có nghĩa là chống lại Trời, và lập tức đám giặc cướp này sẽ nghiễm nhiên tới trước tiên là cướp thành, đốt nhà, giết người. Để cứu một anh “Tống Công Minh”, Lý Quỳ tay hai ngọn búa, ào ào vào thành gặp ai chặt đầu người đó. Kiểu “hành đạo” này cũng giống như một số chuyện cười mà người ta hay đặt ra để đùa mấy phim action kiểu Mỹ: cứu một anh binh nhì, cho cả tiểu đoàn đi đời.

Một Sử Văn Cung dám cùng với anh em Tăng Đầu thị nhăm nhe lập cõi riêng, không chịu theo Lương Sơn, thế là bị tóm cả đoàn. May mắn thay, anh chàng Tiều Cái chưa kịp hưởng hết niềm hân hoan làm vua một cõi thì bị Sử Văn Cung lỡ tay bắn chết, và thế là cả đám Tăng Đầu thị cũng theo đó đi đời. Chúc gia trang còn thảm hơn. Ăn trộm ngựa của “bọ”, đã thế còn “hung hăng” lập cõi riêng, họp báo tuyên bố toàn thiên hạ không chịu cúi đầu Lương Sơn, thế là dù có võ trang đến đâu cũng chẳng thể chịu nổi đòn của đám giặc cướp. Cả thôn đi đời nhà ma…

Finally, có thể nói rằng Thủy Hử là chuyện đỉnh cao của những thất bại: thất bại từ giá trị văn học đến các giá trị nhân văn. Thất bại của văn học là sự kém cỏi trong việc xây dựng nhân vật, kém cỏi trong trong việc tạo ra tình huống, cốt truyện, vô cùng kém sáng tạo, không những thế dập khuôn mẫu người của Tam Quốc, mà lại dập khuôn một cách vô cùng kém tắm. Có thể nói nếu Quan nhị ca có hiển thánh ở đời Thủy Hử chắc sẽ đập chết thằng cháu bụng bự Đại Đao, tát vỡ mặt thằng mạo nhận “Mỹ Nhiệm Công” Lôi Đồng, Trương Phi thì đá đít thằng cu Lý Quỳ xuống ao, còn bác Gia Cát thì vuốt râu đánh rắm vào gã Trí Đa Tinh kém cỏi… Các giá trị nhân văn bị xóa bỏ bởi việc tàn sát, giết người một cách vô nhân đạo. Có thể nói đám 108 anh hùng hảo hớn Lương Sơn chỉ là một lũ giặc cướp không hơn không kém, và để thanh minh cho vụ đó, nào là thế thiên hành đạo, nào là bị ép lên Lương Sơn. Không, không ai ép cả, mà người ép họ là bác Thi Nại Am mà thôi.

Advertisements

Author: ducthe

Simple: I am Duc-The

39 thoughts on “Bình luận Thủy Hử – Phần 2: All are brothers? Thế thiên hành đạo, sao mà nực cười…”

 1. Bi ny đăng được, nhớ cho cả tn của ti vo, hoặc t nhất cũng phải c acknowledgment :))

  1. Lấy mạnh hiếp yếu, nhân nghĩa giả tạo. Thắng làm vua, tất cả những thứ đó làm nên tên tuổi của 2 chữ ” Trung Quốc”.

 2. The author would like to thank Dr. Donquichote, the Lord of Mancha for his helpful comments and suggestion!

 3. bi ny viết hay đấy. Hi hước. tc giả m nghe được những lời của anh Thế th chết rồi ngoi ln sống lại. May m ng ta khng biết m c biết cũng khng giỏi ngoại ngữ m dịch được.

 4. Đọc Thủy hử thực sự qu thất vọng ci gọi l Tr Đa Tinh khi thu phục Tần Minh với Lư Tuấn Nghĩa v thất vọng lun cả về 2 nhn vật ny lun.
  Tần Minh, Lư Tuấn Nghĩa hẳn phải biết người cần bo th l ai, đằng ny…. chẳng khc no “nhận giặc lm cha”
  Người TQ c cu “Hữu cừu bất bo phi qun tử” thử hỏi những người như thế cn c thể gọi l hảo hn, qun tử được khng

 5. Đọc v xem Thủy hử ti c mấy cảm nhận sau:
  Về Phim c bi ht rất hay
  Về Truyện, ti thch nhất mấy chuyện xung quanh của Thủy Hử, nhất l truyện viết về Ty Mn Khnh (^_^)

 6. Oi, Ty Mn Khnh mới l anh hng :D, xơi cả đn gi, thế mới thnh “Kim Bnh Mai” :)) =))

 7. Đọc một ít những gì bạn viết tôi lại nghĩ tới tác phẩm “thép đã tôi thế đấy” một bộ sách kỹ thuật rất nổi tiếng trước công nguyên.

  1. Tôi cũng ko hề thích Thép đã tôi thế đấy vì cảm thấy nhân vật chính giống một bức tượng vô hồn hơn là một con người

 8. Bạn đọc nhiều tp văn học nhỉ,cho mình hỏi một tác phẩm được gọi là hay cần những yếu tố gì.xây dựng hình tượng chăng thôi chăng ? một đại danh tác mà bạn hất như hất chén nước đổ đi.xin lỗi bạn chứ bạn nghĩ để có được ba chữ đó chỉ bằng vài cách hiểu phiến diện như vậy sao.tôi cũng rất thích tam quốc,nhưng chỉ về mặt văn học thôi,tất nhiên thuy hu cũng như tam quốc đều không phản ánh sự thật lịch sử.làm gì có qua 5 ai chém 6 tướng,làm gì có chuyện trời sinh du há sinh lượng……mỗi người có một tính cách khác nhau nếu bạn nghĩ thi nai am bắt trước lqt xây dựng nhân vật thì hẵng so sánh hồ đồ như thế.bạn biết quan hệ giữa 2 tac gia này chứ ? Bạn biết.thời thế và xuất thân hoàn cảnh trong hai danh tác là khác nhau,tuy có hư cấu nhưng đều tôn trọng lịch sử.bạn phê bình cũng hay đấy nếu xét trên phương diện hài hước và vui tai.có gì xúc phạm bạn bỏ qua cho.mình là dân kĩ thuật nên không được đọc nhiều lắm ngoài mấy loại sách kĩ thuật tôi thép mà bạn chê là vô hồn ấy.chắc bị tôi quá lửa đây mà.

  1. Anh/Chị/Cô/Chú, “phê bình cũng hay đây nếu xét trên phương diện hài hước và vui tai””. Câu này mang ý châm biếm và công kích topic. Anh chủ topic viết nghiêm túc do quá bức xúc trước một tác phẩm được gọi là đại danh tác.
   Nếu đã không đồng tình sao không đưa ra luận cứ phản bác, lại dùng lời lẽ châm biếm trống không.

 9. Bạn đọc nhiều tp văn học nhỉ,cho mình hỏi một tác phẩm được gọi là hay cần những yếu tố gì.xây dựng hình tượng thôi chăng ? một đại danh tác mà bạn hất như hất chén nước đổ đi.xin lỗi bạn chứ bạn nghĩ để có được ba chữ đó chỉ bằng vài cách hiểu phiến diện như vậy sao.tôi cũng rất thích tam quốc,nhưng chỉ về mặt văn học thôi,tất nhiên thủy hử cũng như tam quốc đều không phản ánh đúng sự thật lịch sử.làm gì có qua 5 ai chém 6 tướng,làm gì có chuyện trời sinh du há sinh lượng……mỗi người có một tính cách khác nhau nếu bạn nghĩ thi nại am bắt trước lqt xây dựng nhân vật thì hẵng so sánh hồ đồ như thế.bạn biết quan hệ giữa 2 tác gia này chứ ? Bạn biết.thời thế và xuất thân hoàn cảnh trong hai danh tác là khác nhau,tuy có hư cấu nhưng đều tôn trọng lịch sử.bạn phê bình cũng hay đấy nếu xét trên phương diện hài hước và vui tai.có gì xúc phạm bạn bỏ qua cho.mình là dân kĩ thuật nên không được đọc nhiều lắm ngoài mấy loại sách kĩ thuật tôi thép mà bạn chê là vô hồn ấy.chắc bị tôi quá lửa đây mà.

  1. Đã là tác phẩm văn học thì mỗi người sẽ có cảm nhận riêng của mình, bạn thích Thép đã tôi thế đấy nhưng tôi thì không, bạn có ý thích riêng của bạn và tôi có ý thích riêng của tôi. Đó là lý do xuất hiện bộ môn phê bình văn học (dù tôi chỉ là dân ngoại đạo trong lĩnh vực này). Điều tôi không thích ở Thép đã tôi thế đấy là việc nó mang tính chất truyên truyền nhiều hơn là hiện thực (cảm nhận của cá nhân tôi là vậy, còn bạn lại có thể có cách cảm nhận khác). Còn thất bại của Thủy hử thì tôi đã nói trong những phân tích của tôi, tôi không cần nói thêm nhiều.

 10. bạn suy nghĩ phiến điện và … quá.người ta nói mỉa chứ nào bảo thích cái gì đâu.cai này thấy lâu rồi,trên blog của mấy đứa bạn cũng có>cũng chỉ được một vai comment cho vui thôi.tự người ta biết thế nào.

 11. thấy anh am hiểu Thuy Hu…tôi có 1 băn khoăn ko biet hỏi ai.Là giả sử rằng cái bức tranh hảo hán của 108 vị đó có thật,bỏ qua tất cả sai sót cá nhân của tác giả,nó là hoàn thiện.Thì kết cục Lương Sơn sẽ đến đâu nếu ko đi theo bài Chiêu An?
  1- làm ăn cướp dân đen,rồi hùng cứ 1 phương và chết già
  2- hay như Phương Lạp,cũng hảo hán cướp đất lại triều đình rồi xưng đế
  3- vẫn ko lối thoát,vì cái Hảo Hán ko thể bất trung nên phải buộc theo chiêu an.Nhưng phần lớn anh hùng nơi đây cũng từ quan lại bị bài xích mà làm ăn cướp,rồi thành lớn mạnh,và lại làm quan,thì cũng chắc là bị hảm hại lẫn quẫn cho tới chết hết.
  Tôi nghĩ cái bật của Thuy Hu là ở đó,người trung nghĩa sẽ ko có lối thoát trong thời phong kiến.

  1. Tiểu thuyết này được modified từ lịch sử vì thế nó không thể thoát khỏi cái cốt lõi lịch sử tức là đám Thủy Hử dù có tài năng đến đâu cũng không thoát khỏi cái kết cục thất bại (vì lịch sử nó thế). Nhưng điều đó không quan trọng (vì cũng giống như trong Tam quốc diễn nghĩa, dù La Quán Trung có phù Lưu đến đâu, thích Gia Cát Võ Hầu thế nào cũng không thể viết khác lịch sử rằng nhà Thục thống nhất Trung Hoa trái với tiểu thuyết). Cái điều tôi đề cập ở đây là việc xây dựng nhât vật trong Thủy Hử quá tầm thường!

   1. Tôi cũng đọc trọn 2 bộ truyện của La Quán Trung và Thi Nại Am, nhận thấy nhân vật của Thủy Hử có nhiều nét giống với Tam Quốc. Ngoài những gì tác giả nói còn có anh em Khổng Minh, Khổng Lượng; nào là “Mỹ Nhiệm Công”, Thiên phương họa kích …. Đặc biệt, tôi ghét đoạn mời Tần Minh lên Lương Sơn.

    Còn về chiêu an, thì tôi chỉ dừng đọc ở Hồi thứ 70 khi tụ họp đủ 108 vị anh hùng và giấc mơ của Lưu Tuấn Nghĩa cả 108 vị anh hùng bị giết sạch, trên nền trời hiện nên 04 chữ “Thiên hạ thái bình”.

    Việc chiêu an âu cũng là do tư tưởng “Chính danh” của Nho giáo mà thôi.

   2. Anh viết quá hay và đung.mong anh phản biện nhiều thêm nữa để những người có đầu óc dập khuôn và lối mòn mở mang thêm cám ơn anh đã cho tôi có cái nhìn khác về văn học và cuộc sống.không biết nói gì hơn thật lòng cám ơn anh.

 12. Thật ra những điều anh nói về xây dựng nhân vật và cách hành đạo của đám hảo hán này,thật có nhận định.
  Nhiều lần tôi cũng băn khoăn sao có những hình tượng và hành động của nhân vật truyện ko thuyết phục đến thế.
  Nhưng có 1 giả thuyết rằng các hồi trong truyện đã bị soạn lại,xén bớt bởi rất nhiều nhà biên soạn lớn qua nhiều thời kỳ-sau bác Thi,mà chủ khảo là triều đình các nhà.
  Vì thế,tôi ko kĩ lưỡng nữa về các chi tiết.Tôi chỉ thấy cái hay của bác Thi ở chỗ là xây ra một cái thế,mà người trung nghĩa sẽ ko có lối thoát,dù ở Thuy Hu 70 hồi hay hậu Thuy Hu 115 hồi.
  Họ ko có lối thoát vì 3 điều tôi đã nói trên,cứ chấp nhận như đây là truyện có cốt lịch sử theo kèm.Nhưng nếu giả sử bác Thi là người thời ngày nay mà viết ra Thuy Hu của Phong kiến,họ cũng phải chết hay bất mãn tan rã như vậy thôi.Ý tôi muốn nói là cái hay ở đấy,một cái thế mà tác giả sắc bén tạo ra,ko lối gỡ.
  Thanks!

 13. BS
  Họ ko có lối thoát vì 3 điều tôi đã nói trên,cứ chấp nhận như đây là truyện có cốt lịch sử theo kèm.Nhưng nếu giả sử bác Thi là người thời ngày nay mà viết ra Thuy Hu của Phong kiến và ko cần bám theo lịch sử làm gì nữa theo kiểu truyện ko nói đến vua đời nào,năm nào,thì họ cũng phải chết hay bất mãn tan rã như vậy thôi.Ý tôi muốn nói là cái hay ở đấy,một cái thế mà tác giả sắc bén tạo ra,ko lối gỡ.

 14. Và sau cùng,cái đạo Quân Sư Phụ- cái trung là trên hết ấy,đã khiến đám hảo hán này,trong một giả thiết lý tưởng cũng bị bế tắt,thì áp nó vào thực tế hiện thực thời đó,chắc chắn cũng bi thương ko kém.
  Tiểu đệ quá lời…

 15. Chào các hảo hán :D. Mình đọc bài phân tích của các hảo hán trên, và mình cũng xin mạo muội có một số ý kiến để góp vui, không phải mong các HH đừng chê cười.
  – các nhà phát hành phim nên cho phim Thủy Hử vào danh sách 18+ cấm những thế hệ trẻ xem để tránh những phần tử quá khích tạo nên một băng nhóm Lương Sơn thì lại khổ dân lành.:D.
  – MÌnh cũng hoàn toàn đồng ý với bài phân tích của bác chủ thớt, thủy hử thực sự xem mạng người như cỏ rác đúng là quá dã man. Trong Phim mình cũng rất thích nhân vật Võ tòng, nhưng cũng thất vọng không kém, thích ở chỗ thằng cha này đánh võ say nhìn phê lòi mắt và sống trọn đạo làm em (không phang vợ của anh giai :D, mặc dù ở phim kim binh mai cũng làm vài nhát:D:D:D). Thất vọng ở chỗ, Với câu nói oan có đầu nợ có chủ của Võ tòng khi trả thù cho anh trai và đi bị lưu đầy, khi Võ tòng giết cả nhà trương đô giám, có cả những người không liên quan như kẻ hầu hạ trong phủ cũng bị võ tòng cho phát dao, có lẽ ở thủy hử người hầu chắc không được coi là người nên bác võ tòng cứ thẳng tay mà chém, chém xong nói một câu: giết một người cũng là giết, giết một trăm ng cũng là giết. với câu slogan này Võ tòng tha hồ mà chém :D….Oh MG…..

  thanks

 16. Có điểm này chưa hiểu, theo như bản khảo dị khác thì đoạn Cao Cầu được thả về, Lâm Xung cưỡi ngựa ra bến tàu nhưng không kịp, thổ huyết ngã xuống ngựa. Còn người đấm chết ngựa lúc đó là Lỗ Trí Thâm.
  Vậy kết cục là ai đấm chết ngựa hử

 17. Tôi không đồng tình với việc so sánh của NDT. Không thể so sánh giữa TQC và Thủy Hử được vì 2 truyện viết theo 2 nhóm đối tượng hoàn toàn khác hẳn nhau.

  *) Tam Quốc – La Quán Trung xây dựng tuyến nhân vật cố gắng lập lên một hệ thống chính quyền mới. Những nhân vật trong TQC phải là người có bản lĩnh và ít nhiều có dấu ấn của “chân mệnh thiên tử”.
  Còn Thủy Hử – Thi Lại Am xây dựng tuyến nhân vật làm cướp. Mà với cướp, ô hợp, vô lại, đốn mạt…. dùng mọi thủ đoạn (dù là tàn độc nhất) để đạt được mục đích là chuyện bình thường, thế mới làm cướp.

  *) Với khí phách anh hùng thì mới có chuyện kẻ đòi sống thì bị chết, kẻ xin chết lại sống (Lã Bố, Trương Liêu), còn cả như bọn cướp thì đâu có quan tâm gì đến điều đó, tiêu chí chỉ là chém sạch, giết sạch (Trúc gia trang).

  *) Bàn về việc thu phục, không dám mạn đàm về “thất cầm Mạnh Hoạch” vì nó quá cao siêu rồi. Chỉ nói đơn thuần là một kẻ được coi là hữu dụng vô mưu nhất TQC là Trương Phi nhưng lại dùng mưu thắng & thu phục được Nghiêm Nhan
  “Phi lại quát tháo tả hữu mau đem ra chém.
  Nghiêm Nhan cười :
  – Tên thất phu kia, chém thì chém, việc gì mà tức giận điên rồ như thế. Quân lính dẫn Nghiêm Nhan đi. Nhan vẫn ung dung tươi tỉnh như không. . . Trương Phi vụt đổi giậ làm vui , lật đật xuống thềm đuổi tả hữu lui ra, tự tay cỡi trói, lấy áo mặc cho Nghiêm Nhan , đở ngồi lên cao , rồi cúi đầu tạ rằng :
  – Tôi trót mạo phạm vừa rồi, dám mong lão tướng quân miễn chấp. Kẽ này đã nghe danh ngài là bậc hào kiệt trên đời rồi !
  Nghiêm Nhan cảm nghĩa khí mà chịu đầu hàng.” – Tam Quốc Chí hồi 63.
  Đó là cách thu phục của kẻ anh hùng.
  Thử hỏi với bọn cướp từ cổ chí kim tới nay có bọn nào thu phục theo cách đó không ??? Tôi có thể trả lời là hoàn toàn không, vất vả lắm mới bắt được, chém chết cha nó đi để làm cái đ…. gì. Chưa kể chửi các bố là thất phu nữa thì đời nào bố cho chúng mày sống. Thế nên việc thu phục Tích Lịch Hỏa hay Ngọc Kỳ Lân là chuyện hoàn toàn dễ hiểu vì đây là bọn cướp. Phong cách thu phục phải bỉ ổi, phải đốn mạt, phải khốn nạn thì mới là cướp

  *) Còn về các tuyến nhât vật được coi là hảo hớn như Lâm Xung, Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng… khi còn ở đồng bằng thì nổi nhưng khi lên LSB thì chìm nghỉm, Đơn giản là họ không thể nào thích nghi với cái kiểu ô hợp, kiểu khốn nạn đó nên bị văng ra khỏi guồng quay thôi. Chọn lọc tự nhiên… của bọn cướp thôi.

  Tóm lại tôi thấy Thi Lại Am lột tả rất thành công sự bỉ ổi, vô liêm sỉ, đốn mạt và bất chấp thủ đoạn của bọn cướp (Tống Tiều cùng đồng bọn) rất thành công.

  P/S: Không biết ngày trước cụ Thi Lại Am có phải đi thực tế không nhỉ… ^^

  1. Một cách nhận xét khá độc đáo và đáng lưu ý! Rất cảm ơn về comment này!

 18. Dieu phan biet thu nhat la: Tam quoc la dao cua cac bac de vuong, thien tu, con Thuy Hư la dao cua nguoi dan lam than. Cu thu song ma bidap xuong day cung cua xa hoi xem, song duoi day bun roi moi biet cai hay cua thuy hu. Do la truyen danh cho nhung ke hieu doi, khong danh cho hang sach vo chu nghia suong
  Thu 2, nhan vat trong Thuy Hu duoc xay dung theo but phap hien thuc chu khong li uong hoa nhu Tam quoc, nen trong nhan vat co ca tot va xau…Chi co ke hieu doi moi thay nhung nhan vat ay sinh dong va van gui

  1. Hôm nay vô tình đọc được những CM này và tự hỏi sao không ai CM ve lịch sử VN mình nhỉ??? Tào lao hết sức, cả đám tranh luận vì một chuyện từ nước ngoài mà nó cũng không phải là thật. Haiz

   1. Well, tôi cũng đang tự hỏi bạn tại sao lại có những comment như thế này? Bạn đến một nơi mà mọi người đang nói chuyện về chủ đề X, lại hỏi sao người ta lại không bình luận về Y mà lại bình luận về X? Ai sẽ là người tào lao trong tình huống đó?
    Việc tìm hiểu về lịch sử nước nhà là điều rất đáng khuyến khích và trân trọng, nhưng việc ai đó bình luận ở đâu đó về chủ đề không phải lịch sử nước nhà thì không có nghĩa là nó tào lao. Mỗi người có một sự quan tâm và sở thích riêng. Bạn dám chắc bạn hiểu rõ bao nhiêu sử nước ta? Mà những hiểu biết của bạn có chính xác ko? Hay chỉ là được nhồi nhét từ những lời tuyên truyền một chiều? Tôi tôn trọng sở thích của bạn tìm hiểu về lịch sử nước nhà, nhưng bạn cũng ko nên gọi người khác bình luận về “văn học tàu” là “tào lao”. Đó là một sự thể hiện của “chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi”.

 19. mình thấy bài viết rất hay, coi phim thật chẳng hiểu nổi cái ý niệm về “chính nghĩa”của mấy người này có giống với người thường ko nữa. tất cả những điều bọn Tống Giang Ngô Dụng làm chủ yếu là hy sinh người khác để gỡ tội cho mình và anh em. chỉ tiếc cho Lâm Xung theo nhầm team để đến nỗi phải ôm hận mà chết. aizz

 20. Văn học TQ cổ và văn học tây phương cổ điển được xây dựng trên nền tảng xã hội và nhận thức về con người khác nhau. Ở TQ thì con người hoặc là ‘quân tử tàu’ hoặc là kẽ vô lại, mà ‘kẽ vô lại’ thì là hình tượng phản diện cực kỳ. Thi Nại Am thành công lớn khi xây dựng loại hình tượng này cho riêng TQ, phần nào cũng như nước Nga với Dostoyevski. Vì vậy, cuốn Thủy Hử tiêu biểu cho văn học phản diện của họ một cách trung thực nhất qua cách viết của một nhà văn xứng đáng là văn hào…của họ. Tuy nhiên, nếu tác phẩm này được dịch và đưa sang một số nước châu âu thì người ta chỉ xem nó là chuyện tào lao, xem để giải trí không xứng đáng là tác phẩm văn học dù là văn học viết về mặt tối, phản diện của con người. Văn hóa TQ có giá trị nhưng không cần thiết sùng bái tất cả. Sự tối tăm hoặc ủy mị của một số tác phẩm cần được đặt đúng giá trị và vị trí của nó. Khái niệm văn học là do ai đó mặc định chứ không phải là do tác giả điều hướng. Mô tả hiện thực xã hội quá khốc liệt, tối tăm đôi khi không nằm trong cái gọi là văn học. Nó chỉ là trường thiên tiểu thuyết!

 21. Ad bảo “Thuỷ hử” dập khuôn theo “Tam quốc” thì Mary cũng chả biết được Thi Nại Am và La Quán Trung ai nhiều tuổi hơn. Trên wikipedia bảo “Tương truyền La Quán Trung là… học trò của Thi Nại Am.” (!), không nhờ trò lại hơn thầy đến nỗi tác phẩm của thầy còn phải dựa vào tác phẩm của trò mà dập khuôn cơ đấy. La Quán Trung siêu quá !
  Tức cười nhất là đọc đoạn này của ad này :
  “Có thể nói nếu Quan nhị ca có hiển thánh ở đời Thủy Hử chắc sẽ đập chết thằng cháu bụng bự Đại Đao, tát vỡ mặt thằng mạo nhận “Mỹ Nhiệm Công” Lôi Đồng, Trương Phi thì đá đít thằng cu Lý Quỳ xuống ao, còn bác Gia Cát thì vuốt râu đánh rắm vào gã Trí Đa Tinh kém cỏi…”.
  Cái khái niệm “đời Thủy Hử” mà ad nói chỉ là do Thi Nại Am hư cấu ra, chứ nó đâu có thật trong sử Tàu đâu ? Nói đúng thì phải là thời nhà Tống chứ ? Trong “Thuỷ hử” có 108 anh hùng Lương Sơn nhưng rất nhiều hảo hán Lương Sơn là nhân vật hư cấu. Ngô Dụng và Lí Quỳ mà ad kể đến ở cái đoạn trích dẫn kia là một trong các nhân vật hư cấu, thế mà ad lại bảo “Trương Phi thì đá đít thằng cu Lý Quỳ xuống ao, còn bác Gia Cát thì vuốt râu đánh rắm vào gã Trí Đa Tinh kém cỏi” được ư ? Nhân vật thật mà lại dạy nhân vật ảo à ?

  1. Đề nghị khi đọc thì có tư duy chút nhé! Thiếu tư duy từ phân tích chp tới phê phán, và cách suy nghĩ độc lập

 22. Vừa xem Thủy Hử, ức chế quá google để tìm hiểu xem suy nghĩ của mọi người thế nào. Hay lắm anh!

 23. Mình đang cố đọc nốt cuốn “Thủy Hử” nổi tiếng này. Nói thật lòng ban đầu có háo hức đọc nó, nhưng càng đọc càng thấy thất vọng. Hảo Hán gì một lũ giết người không ghê tay, tác giả viết truyện như một ông khát máu. Đành rằng có một số nhỏ nhân vật theo quan điểm của tôi đáng được gọi lag “Hảo Hán”. Nhưng hầu hết toàn một lũ thảo khấu rác rưởi. Lai được cái ông Kim Thánh Thán phán một cách liên thiên.

 24. Mình thấy bài phân tích của bạn khá hay và chính xác. Tống Giang trong truyện thật sự thấy không có tài năng gì mà sao nói gì những ng còn lại cx nghe theo răm rắp thật khó hiểu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s