Liệu quan sát thế giới vi mô (bằng kính hiển vi) có thể đánh giá thế giới vĩ mô?

Chúng ta thường biết tới việc sử dụng các công cụ hiển vi (hiển vi điện tử, hiển vi đầu dò…) để nghiên cứu cấu trúc và tính chất vi mô của vật chất, từ đó lý giải những tính chất nội tại của vật chất. Tuy nhiên, sử dụng những tính chất vi mô để lý giải các hành vi của thế giới vĩ mô (ví dụ như động đất, bão tố…) thì theo logic thông thường ta thường cảm thấy có gì đó “không ổn lắm”. Thế nhưng mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng cách tiếp cận này, tức là dùng các quan sát vi mô để lý giải các hành vi của thế giới vĩ mô. Nhóm nghiên cứu từ các trường đại học University of Pennsylvania, Philadelphia và Brown University đã khẳng định khả năng nghiên cứu cơ chế của hiện tượng động đất bằng cách dùng kính hiển vi lực nguyên tử nghiên cứu lực ma sát giữa hai bề mặt ở thang vi mô.

Liệu quan sát từ kính hiển vi AFM có thể lý giải thế giới vĩ mô của hiện tượng động đất?

Trong một công bố khoa học vừa xuất bản trên tạp chí khoa học danh tiếng Nature, nhóm nghiên cứu lãnh đạo bởi Robert W. Carpick đã sử dụng một kính hiển vi lực nguyên tử (Atomic Force Microscopy – AFM) sử dụng đầu dò silica để quét trên các bề mặt khác nhau (đá, kim cương, graphite…), nghiên cứu lực ma sát giữa các quá trình này, kết hợp với phân tích liên kết hóa học nhằm mô tả lại quá trình trượt gãy địa lý ở các lớp đất đá trong hiện tượng động đất. Một kết quả quan trọng được chỉ ra là liên kết hóa học đóng vai trò vượt trội trong lực ma sát giữa các bề mặt này và ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trượt gãy. Kết quả này có thể sẽ tạo ra một hướng mới để nghiên cứu, mô hình hóa và dự đoán động đất.

Advertisements

Author: ducthe

Simple: I am Duc-The

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s