Picasa web album!!

Bắt đầu sử dụng Google Picasa web và phần mềm tạo khung ảnh Picture Collapse Marker. Đúng là lạc hậu, mang tiếng học chụp ảnh bao lâu mà không biết. Thử vài cái nào!!

Hãy thưởng thức tuyển chọn những ảnh chụp của Đức Thế tại đây!!! Google Picasa Web!!

From My beloved wife
From My beloved wife
From Hoang hon
Advertisements

Author: ducthe

Simple: I am Duc-The

2 thoughts on “Picasa web album!!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s