Những nhân vật hay nhất trong Tam Quốc Diễn nghĩa (Phần 3)

Trương Phi: Đại náo cầu Trường Bản

Hứa Chử, Điển Vi: Hai con hổ dại chốn Tào doanh

Đây là 3 mãnh tướng nổi danh trong Tam Quốc với sức khỏe ghê người, muôn người khôn địch, và lòng dũng cảm tuyệt vời. Trương Phi luôn được người đời nhắc đến với tính nóng như lửa, lòng dạ ngay thẳng, nổi danh ngay từ thưở ban đầu. Điển Vi và Hứa Chử là những vị tướng đầu tiên của Tào Tháo với sức khỏe vô địch. Hứa Chử được gọi là Hổ dại, Điển Vi chỉ xuất hiện có thoáng qua ở đầu Tam Quốc nhưng cũng làm người ta khiếp sợ. Mời các bạn cùng tôi nói về 3 nhân vật này.

1. Lòng dạ ngay thẳng như Trương Phi ( Không biết viết tên như vậy sai hay đúng, ai đó biết sửa hộ nhé Image)

Photobucket - Video and Image Hosting

Cành lá khéo in hình Dực Đức

Vầng hồng sáng mãi dạ Quan Công

(Thơ Hồ Chí Minh, Nhật ký trong tù)

Nhà văn Lỗ Tấn từng nhận xét “Tôi rất kính trọng Trương Phi, lòng dạ ngay thẳng, tuy lỗ mãng nhưng không thô lỗ và không có trí óc như Lý Quỳ“. Quả thật vậy, đọc hết Tam Quốc mới thấy, Trương Phi lòng dạ ngay thẳng, tuy có lỗ mãng nhưng cũng rất biết suy xét và biết suy nghĩ chứ không kiểu không biết suy nghĩ như Lý Quỳ.

Trương Phi tên chữ là Dực Đức, người đất Yên (nay là tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), sự xuất hiện của Trương Phi bằng câu hỏi giành cho Lưu Bị đã khiến người đọc chú ý “Đại trượng phu như ông không ra đánh giặc giúp nước, còn đứng đó thở dài làm gì?” (Hồi 1) và hình dáng Trương Phi khiến ta dễ dàng nhận ra một ông tướng “đáng sợ”: “mình cao tám thước, mắt tròn, râu hùm, hàm én, dáng như ngựa phi…“, đúng là Trương Phi. Chí lớn gặp chí lớn, Trương lập tức mời Lưu và Quan về đào viên nhà mình kết nghĩa anh em, cùng giết giặc giúp nước. Chỉ nhìn hình dáng của Phi thôi, nhiều tướng giặc đã khiếp sợ rồi. Ấn tượng đầu tiên về tính cách Trương Phi đến sớm hơn nhiều so với hai người anh của mình. Khi theo anh làm quan huyện, viên đốc bưu về kinh lý hạch sách đòi ăn đút lót, hiếp bức dân lành, Phi nổi giận xông thẳng vào mà hét lên rằng “Thằng mọt dân kia, mày có biết tao là ai không?” (Hồi thứ 2) và lôi thẳng ra trói vào tàu ngựa, đánh cho một trận mà có lẽ lần sau viên đốc bưu này chỉ nghe đến cái tên Trương Dực Đức chắc đã són đái ra quần rồi. Câu chửi của Trương Phi là “Thằng mọt dân” mà không phải là “thằng khốn”, “thằng thất phu”… cho thấy Dực Đức quả thật trong lòng luôn muốn vì dân vì nước, những kẻ nhũng nhiễu dân lành bị ông gọi là “mọt dân”. Với Dực Đức, cái chức huyện lệnh này chẳng là cái quái gì hết, và ba anh em bỏ chức mà đi.

Trương Phi ngay thẳng, thấy sự bất bình thì không nhịn được. Khi Lưu Bị thương Lã Bố không nơi nương tựa liền đón về Từ Châu, lại còn định nhường chức Từ Châu mục cho Lã Bố, Dực Đức là người đầu tiên can ngăn. Và khi gặp nhau, Lưu Bị nhún nhường gọi Lã Bố là anh, Lã Bố thật vô phép, gọi ngay Lưu Huyền Đức là “Hiền đệ”, và ngay lập tức bị một câu chửi vào mặt, và người chửi đó, tất nhiên là Trương Dực Đức “Anh tao cành vàng lá ngọc, mày là cái thá gì mà gọi anh tao như vậy” (hồi 14). Trong thâm tâm của Dực Đức, Lã Bố là kẻ vũ phu, lại là loại phản phúc, ham danh phú quý, sẵn sàng phản lại. Dực Đức gọi Lã Bố là “Thằng ba họ”, đúng vậy, Lã Bố đúng là ba họ còn gì. Ban đầu mang họ Lã, sau đó làm con nuôi của Đinh Nguyên (một trung thần nhà Hán) thì có khác gì mang họ Đinh, sau đó lại giết Đinh đi theo Đổng Trác, nhận Đổng Trác là nghĩa phụ, rồi lại phản lại, giết chết Đổng Trác. Những kẻ như vậy đối với Dực Đức thật không đáng một xu. Dù biết Lã Bố sức khỏe và võ nghệ vô địch, nhưng Dực Đức vẫn khinh thường “Lã Bố! Lại đây tao với mày đánh nhau ba trăm hiệp!” (hồi 14) và cái tất yếu của sự khinh thường ấy là bị Lã Bố cướp mất Từ Châu.

Photobucket - Video and Image Hosting

Hồi thứ 28 (Chém Sái Dương anh em đoàn tụ. Đến Cổ thành chúa tôi an vui) được xem là một trong những hồi hay và xúc động trong Tam Quốc. Quan Vân Trường một lòng sắc son, đem hai chị dâu “quá ngũ quan trảm lục tướng”, khi nghe Dực Đức đang ở Cổ Thành, lập tức cùng Tôn Càn, Chu Thương, Liêu Hóa đưa hai chị đến tìm. Quả thật Phi đang ở Cổ Thành, nhưng trong lòng Phi lúc đó chỉ biết Quan Vũ đã hàng Tào hưởng vinh hoa phú quý, thế là khi nghe Tôn Càn báo Vân Trường đang đến, Phi lập tức “không nói không rằng, mặc giáp, cầm mâu nhảy lên ngựa ra ngoài thành“. Và khi Vân Trường đến thì thấy Dực Đức “râu hùm vểnh ngược, mắt trợn tròn, hò hét như sấm, múa xà mâu phóng lại đâm Quan Công” rồi chửi Vân Trường rằng “Mày bỏ anh, hàng Tào, còn đến tìm tao làm gì“. Trong lòng Dực Đức, lời thề đào viên luôn được đưa lên hàng đầu, phản anh hàng Tào là một điều không thể tha thứ. Chỉ khi được hai chị dâu giải thích, xem Quan Công giết Sái Dương và được chính những người lính Tào Tháo kể cho nỗi khổ của Quan Vũ nơi Hứa Xương, Dực Đức lập tức hiểu ra và “rỏ nước mắt khóc, sụp xuống lạy Vân Trường“. Lúc đó có lẽ Dực Đức khâm phục Vân Trường lắm, vì với tính cách của Phi, khó mà làm được như Vân Trường. Hồi 28 kết thúc thật xúc động với cảnh đoàn tụ của ba anh em, lại thêm Tử Long, Quan Bình, Chu Thương…

Đúng như lời Thủy Kính nhận xét “Quan, Trương, Triệu là những hổ tướng sức địch muôn người, nhưng cần một vị thượng tướng biết sử dụng họ” (hồi thứ 35), tài năng của Dực Đức chỉ phất lên khi Ngọa Long Gia Cát xuất hiện. Lần thứ ba khi đi mời Gia Cát, Dực Đức nổi nóng khiến ta phì cười “Tên hủ nho này thật hỗn, để em cho một mồi lửa châm nhà hắn, xem hắn có ra đón không?” (Hồi thứ 38). Quả thật lúc đó Phi chỉ lo cho đại nghiệp của anh mình, nên thấy Ngọa Long mới chỉ có 27 tuổi, không tin gì lắm. Phi chỉ thật sự tin vào Ngọa Long sau trận hỏa thiêu đồi Bác Vọng. Từ lúc ấy trở đi, Dực Đức nhất nhất một lòng tin theo Ngọa Long điều khiển. Dưới sự chỉ huy của Khổng Minh, tài năng của Trương Phi được phát huy thật sự. Ở trận Đương Dương Trường Bản, nếu như Triệu Tử Long nổi danh một mình một ngựa bảo vệ ấu chúa, thì Dực Đức cũng không kém Tử Long chút nào. Tiếng hét của Trương Phi “Ta là Trương Dực Đức ở đất Yên đây, ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến nào” (hồi 42) làm cho Tào Tháo với trăm vạn quân khiếp vía, không dám vượt qua cầu Trường Bản để đánh với một mình Trương Phi. Tiếng Phi to như tiếng sấm, quân Tào nghe thấy run cầm cập. Và tiếng hét thứ 4 “Đánh không đánh, lui cũng không lui là nghĩa làm sao?” khiến cho “Phi quát chưa dứt tiếng, Hạ Hầu Kiệt ở bên cạnh Tào Tháo khiếp sợ quá, đứt ruột và gan, ngã nhào xuống ngựa.“, và trăm vạn đại quân Tào Tháo kinh khiếp tháo chạy, giày xéo lên nhau mà chết như La Quán Trung nhận xét rằng “Thật là: ứa con nít miệng còn hơi sữa chịu làm sao được tiếng sấm sét; kẻ tiều phu ốm yếu sao chịu nổi tiếng gầm của hổ báo? ” (hồi thứ 42). Và từ khi còn bé, tôi đã thuộc mãi đoạn thơ của hồi này, vì thích Trương Dực Đức quá:

Trường Bản cầu này sát khí sinh,

Ngang mâu, chững ngựa, mắt long lanh.

Bên tai một tiếng vang như sấm,

Khiếp vía quân Tào vội rút nhanh.

Thực ra không hẳn Trương Phi dũng cảm như một kẻ dũng phu đâu. Phi làm cho Tào Tháo khiếp sợ còn nhờ mưu trí, sai quân lính buộc cành liễu vào đuôi ngựa chạy tung tăng bên đồi cây làm bụi mù mịt, khiến cho Tào Tháo tưởng là phục binh Gia Cát (sau mấy trận bị lửa thiêu, quân Tào đứa nào chẳng sợ phục binh Gia Cát). Ai còn nói Trương Dực Đức hữu dũng vô mưu nữa nào?

Quả thật, về mưu trí, Trương Dực Đức có phần còn hơn nhị ca của mình là Vân Trường. Một mình dẫn quân vào Xuyên, dùng mưu bắt sống Nghiêm Nhan, rồi lại vì nghĩa tha Nghiêm Nhan khiến cho Nghiêm Nhan khâm phục mà theo hàng thì một tướng quân vũ phu không thể làm nổi. Dẫn quân đánh Ngõa Khẩu ải, dùng mưu đánh Trương Cáp chạy dài, đoạn này là đỉnh cao về mưu đánh trận của Dực Đức. Say mà như tỉnh, tỉnh mà như say, giả say dụ Trương Cáp vào bẫy, đánh tan 3 đội quân của Trương Cáp, rồi tương kế tựu kế cùng Ngụy Diên dồn quân Trương Cáp vào hang đánh quân Trương Cáp tan nát đã lột tả một Trương Phi khác hẳn với Trương Phi vũ dũng ham uống rượu làm mất thành Từ Châu ngày nào. Hồi thứ 70, Trương Phi đoạt Ngõa Khẩu ải, đánh bại Hứa Chử là đoạn tả một Trương Dực Đức trưởng thành, dày dạn về trận mạc, khôn khéo, mưu trí và cũng thật dũng cảm. Có thể nói chính Gia Cát đã đào tạo làm cho Dực Đức trở nên dày dạn hơn, mưu trí và trưởng thành hơn, tôi nghĩ vậy. Quả thật, Trương Phi lòng dạ ngay thẳng, lại không phân biệt đẳng cấp, không như người anh mình khinh thường “lính quèn” Hoàng Trung trong Ngũ hổ đại tướng, sẵn sàng cúi đầu khâm phục trước một Nghiêm Nhan anh hùng trung nghĩa để khiến cho Nghiêm Nhan khâm phục và đầu hàng. Ôi, Dực Đức hơn Vân Trường ở điểm này nhiều lắm!

Uống rượu như nước của Trương Phi cũng là một cái hay khi ông dùng mưu uống rượu đánh thắng Trương Cáp (chỉ có Khổng Minh hiểu Dực Đức ở trận đó còn đem thêm rượu ra thưởng Dực Đức), nhưng rượu cũng là một sai lầm của Dực Đức. Sai lầm cuối cùng không thể sửa sai của Dực Đức là quá đau khổ khi người anh Vân Trường hi sinh, uống rượu say triền miên, đánh đập hành hạ hai tên Phạm Cương, Trương Đạt để rồi chúng cùng đường làm liều mà giết chết Trương Phi. Ông chết, hai mắt vẫn mở trừng trừng. Ai cũng biết lẽ thường tình của Dực Đức là ngủ không bao giờ nhắm mắt, nhưng dường như nó báo trước cái số mệnh Dực Đức chết không nhắm mắt, chết vì hận chưa kịp báo thù cho anh, hận vì chưa kịp khôi phục nhà Hán như ước nguyện của ông. Dù sao, cả đời anh hùng như Trương Phi, chết cũng không vô ích. Và Phi không như người anh của mình, cứ kêu trả đầu ta đây, mà lặng lẽ ra đi dù chết không nhắm mắt. Có lẽ cái chết của Trương Phi là cái nút mở cuối cùng khiến Lưu Huyền Đức nóng giận cất quân đánh Đông Ngô và bại trận thê thảm ở Hào Đình, nước Thục mất đi khả năng thống nhất thiên hạ, âu cũng là số trời.

2. Điển Vi, Hứa Chử, hai con hổ dại chốn Tào doanh

Tôi chỉ xin có vài lời nói về hai nhân vật này bởi họ không có nhiều diễn biến tâm lý, chỉ có vài lời nói về sức mạnh của họ mà thôi.

Không có nhiều lời để nói về hai nhân vật này, nhưng cũng là những nhân vật khiến người đọc nhớ mãi. Điển Vi (Dian Wei) khi mới xuất hiện đã làm người đọc kinh hồn bạt vía về sức mạnh “vác đôi thiết kích nặng 80 cân, nhảy lên mình ngựa, múa may nhẹ như bay”. Quả thật Điển Vi xứng đáng là hổ tướng số một của Tào Tháo đúng là một “Ác Lai” của Tào Tháo. Và Điển Vi cũng là điển hình về lòng trung thành xả thân vì chủ. Điển Vi chỉ tồn tại ngắn ngủi một thời gian nhưng lóe sáng như một ngôi sao rồi vụt tắt. Trong trận chiến với Trương Tú ở Uyển Thành, Vi hi sinh thân mình, chắn ở cửa trại cho Tào Tháo chạy thoát, đánh với đám quân của Trương Tú “không còn vũ khí trong tay, Vi hai tay túm lấy hai người lính làm vũ khí, quăng quật một hồi giết hàng trăm người khiến quân sĩ khiếp sợ không ai dám đến gần rồi bị tên bắn và một ngọn giáo đâm trúng lưng. Vi kêu to một tiếng, máu chảy đầy mình rồi chết. Hắn chết hàng giờ rồi mà vẫn không có ai dám chạy qua xác hắn… “. Quả thật, Điển Vi quả khiến người ta khâm phục. Tào Tháo quý Điển Vi lắm, cúng tế Điển Vi rất hậu và khóc rằng “Ta mất con trưởng, mất cháu yêu, nhưng không thương tiếc bằng mất Điển Vi“. Thật đáng khâm phục lắm thay!

Photobucket - Video and Image Hosting

Hứa Chử cũng làm người ta khiếp sợ khi mới xuất hiện “túm đuôi trâu kéo giật lùi bốn trăm bước khiến cho quân giặc khiếp sợ mà bỏ chạy“. Hứa cũng theo Tào Tháo từ buổi đâu, lập đại công luôn bằng sức khỏe kinh người ấy. Trận chiến kinh thiên động địa của Hứa Chử với Mã Siêu khiến người ta gọi Hứa Chử với cái tên “Hổ dại”: “Ta là Hứa Chử đây! Mắt Hứa Chử nảy hào quang, oai phong lẫm liệt, Mã Siêu khiếp sợ phải tạm lui quân“. Và trận đấu giữa Mã Mạnh Khởi và Hứa Chử đã làm tên tuổi của Chử vốn vang dội nay càng lẫy lừng hơn. “Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu” đó là tiêu đề tác giả dùng để đặt tên hồi thứ 59. Trong suốt cuộc đời, Hứa Chử luôn là tiên phong và cận vệ số một. Kết thúc của Hứa Chử là thất bại trong trận đấu với Trương Phi ở xứ Bao Châu khi Chử say rượu tải lương “Trăng lên đi tải lương càng thú, có sao đâu, xá gì một Trương Phi” (hồi thứ 72) và kết quả của sự ngạo mạn ấy là một mâu đâm trúng vai, Hứa Chử oai phong thất bại trước một Trương Phi kiêu dũng nhưng không hề hoang dại chút nào. Thật may Chử giữ được tính mạng chạy về. Nhưng từ đó về sau, không còn cái tên nhân vật này nữa trên chiến trường Tam Quốc, thật đáng tiếc thay!

Photobucket - Video and Image Hosting

Advertisements

Author: ducthe

Simple: I am Duc-The

4 thoughts on “Những nhân vật hay nhất trong Tam Quốc Diễn nghĩa (Phần 3)”

  1. Thích nhất đoạn bình về Trương Phi. Nhân vật này tạo hình trong phim với trong Dynasty Warriors trông vừa hùng dũng lại vừa đáng yêu, mà đáng yêu đúng chất “út cưng” trong nhà ấy, chuyên gia quấy phá các anh và quân sư Gia Cát.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s